ZJAZD ODDZIAŁU PTTK MYSŁOWICE
10 marca (piątek) godzina 18:00
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1
Mysłowice ul. Wielka Skotnica 2


Obecność członków PTTK O/Mysłowice obowiązkowa


Zaproszenie i proponowany porządek obrad XV Zjazdu PTTK Mysłowice

Proponowany regulamin obrad XV Zjazdu PTTK Mysłowice